Kontakt


Pozrieť väčšiu mapu

IniTium novum, s.r.o.
Centrum 2304
017 01 Považská Bystrica

tel.: 0948 193 773
tel./fax: 042/4324228
ralk@ralk.sk
www.ralk.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25429/R

IČO: 46457194
DIČ: 2023385760
IČ DPH: SK 2023385760