Kontakt


Pozrieť väčšiu mapu

RALK, s.r.o.
Centrum 29/34
017 01 Považská Bystrica

tel.: 0948 193 773
tel./fax: 042/4324228
ralk@ralk.sk
www.ralk.sk

Spoločnosť RALK, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, číslo vložky: 25429/R

IČO: 46457194
DIČ: 2023385760
IČ DPH: SK 2023385760